Recruitment Rules

S.No. Subject Download File size
1 தொழில் உதவியாளர், கள உதவியாளர், ஸ்டெனோகிராபர், யுடிசி, எல்டிசி, சர்வீஸ் வாகன ஓட்டுநர், ஒர்க்ஷாப் அட்டென்ட், மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் போன்ற குரூப் சி பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு விதிகள். ஆகஸ்ட் 1, 2020 தேதியிட்டது Download pdf 994.05 KB
2 8 மார்ச் 1997 தேதியிட்ட குரூப் பி, பணிமனை பொறியாளர், மறுவாழ்வு ஆலோசகர், பணிமனை ஃபோர்மேன், அலுவலக கண்காணிப்பாளர், தொழிற்கல்வி பயிற்றுவிப்பாளர், ஸ்டோர்கீப்பர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு விதிகள் Download pdf 1.17 MB
3 25 ஜனவரி 1997 தேதியிட்ட குரூப் பி புனர்வாழ்வு அதிகாரி மற்றும் உளவியலாளர் பதவிக்கான ஆட்சேர்ப்பு விதிகள் Download pdf 271.54 KB
4 ஸ்டெனோகிராபர்/யுடிசி/எல்டிசி/மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் ஆட்சேர்ப்பு விதிகள். இந்திய அரசிதழ் பகுதி II-பிரிவு 3(i) , எண்.960 தேதி ஜூன் 9, 2018 Download pdf 360.37 KB
5 துணைப் பிராந்திய வேலைவாய்ப்பு அலுவலர்/உதவி வேலைவாய்ப்பு அலுவலர்/ பயிற்றுவிப்பாளர் (ஸ்டெனோகிராபி) ஆட்சேர்ப்பு விதிகள். இந்திய அரசிதழ் பகுதி II-பிரிவு 3-துணைப் பிரிவு (i) , எண்.33 தேதி அக்டோபர் 25-அக்டோபர் 31, 2020 Download pdf 1.53 MB
6 வேலைவாய்ப்பு உதவி இயக்குனரின் ஆட்சேர்ப்பு விதிகள். இந்திய அரசிதழ் பகுதி II-பிரிவு 3-துணைப் பிரிவு (i) , எண்.737 தேதி டிசம்பர் 24, 2019 Download pdf 1.1 MB
7 இந்திய அரசிதழ் பகுதி II—பிரிவு 3—துணைப் பிரிவு (i) , எண்.56 பிப்ரவரி 1, 2021 தேதியிட்டது Download pdf 744.26 KB
8 வேலைவாய்ப்பு துணை இயக்குனரின் ஆட்சேர்ப்பு விதிகள். இந்திய அரசிதழ் பகுதி II-பிரிவு 3-துணைப் பிரிவு (i) , எண்.399 தேதி 8 ஜூலை 2019 Download pdf 383.3 KB
9 10 மார்ச் 2015 தேதியிட்ட AD/DD/JD/ இயக்குநரின் ஆட்சேர்ப்பு விதிகள் Download pdf 7.81 MB